waterlek opsporen | waterlek opsporen | waterlek opsporen
Een diagnose nodig ?
Contacteer ons

Bezorg ons uw gegevens en wij bellen u binnen 24 uur*

Door dit selectievakje aan te vinken, ga ik akkoord met Algemene voorwaarden van Aquadetect.
Een diagnose
nodig ?
Contacteer ons
Contacteer ons0800/30.678

—   Waterlek Opsporen   —

Een waterlek opsporen: tijdig handelen om erger te voorkomen

Niet alle lekken zijn even dramatisch. Bij een waterlek zien we in onze verbeelding vaak een gebroken leiding waaruit water hutsend naar buiten vloeit en onze kelder doet volstromen. Bij een spuitende waterleiding is onmiddellijk handelen om het lek te dichten en verdere schade te voorkomen een voor de hand liggende zaak. Maar de meeste lekken zijn heel wat minder spectaculair. Vaak is een lek niet eens merkbaar. Het water ontsnapt bijvoorbeeld druppelsgewijs in een binnenmuur: het lijkt op zich minder erg maar op langere termijn zijn de gevolgen veel ernstiger dan we ons kunnen voorstellen. Ongelukkig genoeg is een waterlek opsporen bij kleine lekken helemaal niet evident. Dit vereist professionele ervaring om de oorzaak en de omvang van het lek te kunnen vaststellen. 

Tijdig met een lekzoekbedrijf zoals Aquadetect in zee gaan is dan ook cruciaal om dit soort schade te voorkomen en om de taak van het waterlek opsporen snel en correct uit te voeren. Snelheid is de boodschap, want hoe langer u wacht, hoe erger het probleem wordt en hoe hoger de kosten voor reparatiewerken kunnen oplopen. Bovendien is correct ingrijpen eveneens van doorslaggevend belang: een waterlek opsporen, vooral bij kleinere, onooglijke problemen die pas na geruime tijd duidelijk merkbaar zijn, vergt heel wat deskundigheid en kennis van de nieuwste technieken om een juiste diagnose te kunnen stellen en zeker te zijn dat de ware oorzaak van het probleem wordt gevonden. 

Wij werken met alle verzekeringsmaatschappijen

WIJ ZIJN BESCHIKBAAR 7/7 EN 24U / 24

Bij Aquadetect zijn heel wat technieken beschikbaar waardoor een waterlek opsporen vakkundig en snel wordt uitgevoerd.

Wij kunnen een waterlek opsporen door in een eerste instantie via hygrometrie (vochtmeting) een meting uit te voeren zodra u enig vermoeden van een waterlek hebt. Dit geeft alvast een eerste bevestiging of er abnormale vochtwaarden aanwezig zijn in de woning of woonruimte waar u een lek vermoedt. Daarna wordt overgegaan tot het echte werk om het lek op te sporen en de oorzaak van het lek te bepalen. 

Technieken die door ons bedrijf worden toegepast, omvatten onder andere detectie met traceerkleurstof, een handige manier om visueel vast te stellen waar een lek precies zijn oorsprong vindt. Ook traceergas is bijzonder nuttig om met grote nauwkeurigheid de plaats van het lek te lokaliseren. Bij deze techniek gaat men een gas in het sanitaire circuit injecteren, de plaats waar er gas ontsnapt is ook de plaats waar er water weglekt. Maar een waterlek opsporen kan men ook via thermografische lekdetectie en zelfs via akoestische lekdetectie uitvoeren. Deze methoden zijn handig om grotere lekken te detecteren: visueel (thermografisch, door detectie van warmteverschillen) of akoestisch (wegstromend water maakt een bepaald geluid dat met gesofisticeerde apparatuur in de leidingen ‘hoorbaar’ is) krijgt u dan bevestiging van de omvang van het lek. Bij Aquadetect bent u aan het juiste adres en is een waterlek opsporen niet langer onbegonnen werk. 

 

Zie onze andere informatie over lekdetectie.

Wij werken met alle verzekeringsmaatschappijen

Wij zijn beschikbaar 7/7 en 24u / 24

Een diagnose nodig ?
Contacteer ons

Bezorg ons uw gegevens en wij bellen u binnen 24 uur*

Door dit selectievakje aan te vinken, ga ik akkoord met Algemene voorwaarden van Aquadetect.
Contacteer ons
Een diagnose nodig ?
Contacteer ons