lekkage dak opsporen | lekkage dak opsporen | lekkage dak opsporen
Een diagnose nodig ?
Contacteer ons

Bezorg ons uw gegevens en wij bellen u binnen 24 uur*

Door dit selectievakje aan te vinken, ga ik akkoord met Algemene voorwaarden van Aquadetect.
Een diagnose
nodig ?
Contacteer ons
Contacteer ons0800/30.678

—   Lekkage Dak Opsporen   —

Laat een lekkage dak opsporen door onze Aquadetect expert

Een lekkage dak opsporen laat u best aan een lekdetectie expert over

De structurele gezondheid van een gebouw wordt bepaald door zijn hoed en zijn voet. Dit is een oude wijsheid die brandend actueel blijft. Een gebouw met natte voeten, bijvoorbeeld door opstijgend vocht, zal in korte tijd met structurele problemen af te rekenen hebben. Maar ook als de hoed lekken vertoont, zal de structuur eronder zwaar te lijden krijgen. Een lekkage dak opsporen is dan ook belangrijk om de structurele gezondheid van een woning te vrijwaren.

Een dak kan echter om vele redenen met lekken te maken hebben. Een klassieke reden voor een lekkend dak zijn gebroken dakpannen. Maar ook een lekke dakgoot of een gescheurde dakbekleding onder de dakpannen, waar ongedierte ongestoord een eigen onderkomen heeft gevonden en naar eigen goeddunken wat kleine aanpassingen nodig achtte, kan voor heel wat vochtellende in een gebouw zorgen. U doet er dan ook goed aan om op een lekdetectiebedrijf beroep te doen. Een expert kan de lekkage dak opsporen zonder dat u zelf op het dak of op de zolder op onderzoek moet gaan.

Een lekdetectie expert van Aquadetect is de geknipte persoon om een dergelijk lek aan de hand van gepaste technieken vast te stellen. Onze technicus heeft om te beginnen heel wat ervaring om lekken te ‘herkennen’ en zal snel weten in welke richting hij zijn speurwerk moet toespitsen. Een lekkage dak opsporen kan immers heel wat verrassende resultaten opleveren, en op een oorzaak wijzen die voor u het laatste is waaraan u zelf zou hebben gedacht.

Laat een lekkage dak opsporen via een methodische aanpak

Aquadetect hanteert als lekdetectiebedrijf specifieke methoden voor het detecteren van een lek aan het dak. De bekleding van het dak is bepalend voor de methode die onze expert zal toepassen. Een lekkage dak opsporen kan aan de hand van elektrische pulsgeneratoren gebeuren wanneer men een probleem ter hoogte van de membraanafdichtingen op het dak vermoedt. Deze techniek baseert zich op een micro-ampèremeter die onze technicus in staat stelt om aan de hand van twee meetstokken de plaats te bepalen waar er water naar binnen sijpelt.

De methode met een elektrische pulsgenerator kan in bepaalde gevallen echter niet uitvoerbaar zijn. In dat geval kan onze technicus een lekkage dak opsporen met behulp van een rookgenerator. Het principe is uiterst eenvoudig: een generator stuurt een grote hoeveelheid rook onder het afdichtingsmembraan. Op de plaats van het lek zal de rook via het dak naar buiten ontsnappen. Zo krijgt onze expert visueel een aanduiding waar het lek zich op het dak precies bevindt.

Andere beproefde methoden aangewend voor een lekkage dak opsporen, is het gebruik van traceergas en traceerkleurstof. Deze tracering zorgt voor een eenduidige bevestiging waar en in welke mate het dak lekt. De methode die het meest geschikt is, hangt af van de aard van het dak en van andere omstandigheden die onze expert ter plaatse inschat. Elke mogelijke methode levert echter een sluitend antwoord.

Wij werken met alle verzekeringsmaatschappijen

Wij zijn beschikbaar 7/7 en 24u / 24

Een diagnose nodig ?
Contacteer ons

Bezorg ons uw gegevens en wij bellen u binnen 24 uur*

Door dit selectievakje aan te vinken, ga ik akkoord met Algemene voorwaarden van Aquadetect.
Contacteer ons
Een diagnose nodig ?
Contacteer ons