lekkage dak opsporen | lekkage dak opsporen | lekkage dak opsporen
Een diagnose nodig ?
Contacteer ons

Bezorg ons uw gegevens en wij bellen u binnen 24 uur*

Door dit selectievakje aan te vinken, ga ik akkoord met Algemene voorwaarden van Aquadetect.
Een diagnose
nodig ?
Contacteer ons
Contacteer ons0800/30.678

—   Lekkage Dak Opsporen   —

Laat een lekkage dak opsporen door onze Aquadetect expert

Een lekkage dak opsporen laat u best aan een lekdetectie expert over

De structurele gezondheid van een gebouw wordt bepaald door zijn hoed en zijn voet. Dit is een oude wijsheid die brandend actueel blijft. Een gebouw met natte voeten, bijvoorbeeld door opstijgend vocht, zal in korte tijd met structurele problemen af te rekenen hebben. Maar ook als de hoed lekken vertoont, zal de structuur eronder zwaar te lijden krijgen. Een lekkage dak opsporen is dan ook belangrijk om de structurele gezondheid van een woning te vrijwaren.

Een dak kan echter om vele redenen met lekken te maken hebben. Een klassieke reden voor een lekkend dak zijn gebroken dakpannen. Maar ook een lekke dakgoot of een gescheurde dakbekleding onder de dakpannen, waar ongedierte ongestoord een eigen onderkomen heeft gevonden en naar eigen goeddunken wat kleine aanpassingen nodig achtte, kan voor heel wat vochtellende in een gebouw zorgen. U doet er dan ook goed aan om op een lekdetectiebedrijf beroep te doen. Een expert kan de lekkage dak opsporen zonder dat u zelf op het dak of op de zolder op onderzoek moet gaan.

Een lekdetectie expert van Aquadetect is de geknipte persoon om een dergelijk lek aan de hand van gepaste technieken vast te stellen. Onze technicus heeft om te beginnen heel wat ervaring om lekken te ‘herkennen’ en zal snel weten in welke richting hij zijn speurwerk moet toespitsen. Een lekkage dak opsporen kan immers heel wat verrassende resultaten opleveren, en op een oorzaak wijzen die voor u het laatste is waaraan u zelf zou hebben gedacht.

Wij werken met alle verzekeringsmaatschappijen

WIJ ZIJN BESCHIKBAAR 7/7 EN 24U / 24

Laat een lekkage dak opsporen via een methodische aanpak

Aquadetect hanteert als lekdetectiebedrijf specifieke methoden voor het detecteren van een lek aan het dak. De bekleding van het dak is bepalend voor de methode die onze expert zal toepassen. Een lekkage dak opsporen kan aan de hand van elektrische pulsgeneratoren gebeuren wanneer men een probleem ter hoogte van de membraanafdichtingen op het dak vermoedt. Deze techniek baseert zich op een micro-ampèremeter die onze technicus in staat stelt om aan de hand van twee meetstokken de plaats te bepalen waar er water naar binnen sijpelt.

De methode met een elektrische pulsgenerator kan in bepaalde gevallen echter niet uitvoerbaar zijn. In dat geval kan onze technicus een lekkage dak opsporen met behulp van een rookgenerator. Het principe is uiterst eenvoudig: een generator stuurt een grote hoeveelheid rook onder het afdichtingsmembraan. Op de plaats van het lek zal de rook via het dak naar buiten ontsnappen. Zo krijgt onze expert visueel een aanduiding waar het lek zich op het dak precies bevindt.

Andere beproefde methoden aangewend voor een lekkage dak opsporen, is het gebruik van traceergas en traceerkleurstof. Deze tracering zorgt voor een eenduidige bevestiging waar en in welke mate het dak lekt. De methode die het meest geschikt is, hangt af van de aard van het dak en van andere omstandigheden die onze expert ter plaatse inschat. Elke mogelijke methode levert echter een sluitend antwoord.

Aquadetect bezorgt u een rapport na lekkage dak opsporen

Nadat Aquadetect het lekkage dak is komen opsporen, ontvangt u van ons een uitgebreid rapport over de bevindingen van onze expert. Dankzij dit rapport bent u in staat om de gezondheid van uw dak nauwkeurig te beoordelen en kunt u actie ondernemen om de lekkage te herstellen. Het rapport van Aquadetect start altijd met de identificatie van het object, namelijk het dak waarop het lekkage dak opsporen is uitgevoerd. Details, zoals de locatie van het lekkage, het type dakbedekking en de leeftijd van het dak, worden in het verslag opgenomen. Deze informatie is belangrijk om de context te begrijpen en potentiële risicofactoren vast te stellen. We leggen in het rapport ook vast welke methoden en technologieën we gebruikt hebben tijdens het lekkage dak opsporen. We specificeren waarom we voor deze methoden gekozen hebben en leggen uit welke beperkingen we eventueel zijn tegengekomen. Daarna volgt een gedetailleerd verslag van de resultaten van het lekkage dak opsporen. Ondersteund met fotografisch materiaal en thermografische afbeeldingen doen we verslag over de locaties van de lekkages, de omvang van de schade en de ernst van de lekken. Als laatste bevat het rapport concrete aanbevelingen voor herstellingen. Dit kan gaan van een kleine reparatie tot een complete renovatie van het dak. Dit rapport is een waardevol instrument, zowel voor de verzekeraar als voor de dakwerker die de herstellingen moet uitvoeren.

Waarom moet u snel een lekkage dak laten opsporen?

Een lekkage dak snel opsporen is van groot belang om financiële en structurele problemen te voorkomen. Daarom is het van cruciaal belang om regelmatig inspecties van uw dak uit te voeren en professionele hulp in te roepen bij de eerste tekenen van een lekkage. Dit zal uiteindelijk de levensduur van uw woonst verlengen en de waarde ervan behouden. Een lekkage van uw dak kan veel schade aan de structuur van uw woonst veroorzaken. Water dat door het dak sijpelt, tast plafonds, houten balken, muren en isolatie aan. Als dit lang blijft duren, leidt het tot houtrot en structurele instabiliteit. Daarnaast kan het water waardevolle bezittingen beschadigen. Niet alleen muren, vloeren en plafonds worden verpest, ook meubels kunnen schade ondervinden. En dan hebben we het nog niet over de schade aan elektrische systemen, wat uiteindelijk tot elektrocutie en brand kan leiden. Bovendien zijn vochtige muren de ideale omgeving voor schimmelgroei, wat niet alleen voor schade aan uw woonst zorgt, maar ook voor gezondheidsproblemen.

Wat kost lekkage dak opsporen?

De prijs van een lekkage dak opsporen is afhankelijk van een aantal verschillende factoren, zoals de omvang van de lekkage, de complexiteit van het dak en de gebruikte detectiemethoden. Er zijn verschillende methoden beschikbaar voor een lekkage dak opsporen. Sommige van deze methoden zijn kosteneffectiever dan andere, de keuze ervan hangt af van de omstandigheden van het lekkage. Zo is een visuele inspectie niet duur, maar kunnen hiermee geen verborgen lekkages gedetecteerd worden. Daarnaast is de complexiteit van het dak ook een bepalende factor. Een lekkage dak opsporen op een schuin dak met gemakkelijke toegang is goedkoper dan een plat dak met meerdere lagen. Naast de kosten voor het lekkage dak opsporen moet u ook rekening houden met de kosten van de herstellingen. Om verdere schade te voorkomen, moeten deze herstellingen zo snel mogelijk worden uitgevoerd. Deze kosten zijn afhankelijk van de omvang van de schade.

 

Zie onze andere informatie over lekdetectie.

Wij werken met alle verzekeringsmaatschappijen

Wij zijn beschikbaar 7/7 en 24u / 24

Een diagnose nodig ?
Contacteer ons

Bezorg ons uw gegevens en wij bellen u binnen 24 uur*

Door dit selectievakje aan te vinken, ga ik akkoord met Algemene voorwaarden van Aquadetect.
Contacteer ons
Een diagnose nodig ?
Contacteer ons