lekkage waterleiding opsporen | lekkage waterleiding opsporen | lekkage waterleiding opsporen
Een diagnose nodig ?
Contacteer ons

Bezorg ons uw gegevens en wij bellen u binnen 24 uur*

Door dit selectievakje aan te vinken, ga ik akkoord met Algemene voorwaarden van Aquadetect.
Een diagnose
nodig ?
Contacteer ons
Contacteer ons0800/30.678

—   Lekkage Waterleiding Opsporen   —

Lekkage waterleiding opsporen : de vakman weet raad

De correcte methode voor lekkage waterleiding opsporen: vraag een vakman

Een lekkage opsporen is geen eenvoudig werkje. Heel wat factoren kunnen een lek verdoezelen of bij een lek verkeerde conclusies laten trekken. Een lekkage in een waterleiding op een verdieping kan niet meteen zichtbaar zijn, maar er kunnen sporen van het lek elders, in een verdieping eronder, zichtbaar worden. Ofwel lijkt er helemaal geen lek te bespeuren, maar is het waterverbruik abnormaal hoog. Deze kleine voorbeeld tonen de complexe aard van lekkage waterleiding opsporen aan.

Maar voor een vakman van Aquadetect hebben dergelijke gevallen geen geheimen. Door systematisch moderne apparatuur aan te wenden, stelt de hedendaagse technologie onze technicus in staat om in een handomdraai een screening uit te voeren. Het voordeel van onze aanpak is dat onze experts alleen beroep doen op niet-destructieve methoden wanneer zij een lekkage waterleiding opsporen. Tracering is een van de methoden waarbij op eenduidige wijze wordt vastgesteld waar een lek zich bevindt en wat de omvang van de lekkage is. Andere methoden maken gebruik van endoscopie, om in de leidingen te gaan kijken en zo een eventueel lek op te sporen. Thermografische detectie en akoestische detectie zijn twee andere voorbeelden van geavanceerde technologie ten dienste van niet-destructieve lekdetectie.

Hebt u als syndicus raad nodig om een lekkageprobleem op te lossen, vraag dan aan Aquadetect om een expertiseverslag op te stellen. Binnen 48 uur sturen wij een technicus die zal instaan om op vakkundige wijze een onderzoek te stellen. Hij zal de lekkage waterleiding opsporen aan de hand van technieken die geval per geval als meest geschikt worden beschouwd. Zo wordt het lek nauwkeurig gelokaliseerd. Op basis van zijn bevindingen, ontvangt u nadien een verslag van het onderzoek, aangevuld met deskundige raad om de lekkage op te lossen en eventuele schade te herstellen.

Voordelen van tijdig een lekkage waterleiding opsporen

Een lekkage begint meestal met lekken van heel kleine omvang. Zo klein, dat niemand er erg in heeft. Maar zelfs minieme lekken kunnen grote gevolgen hebben. Natte muren verzwakken de structuur van een gebouw en vormen een voedingsbodem voor allerlei schimmels die het aantastingsproces versnellen. Wanneer dragende structuurelementen zoals plafonds hun draagvermogen verliezen door deze aantasting, kunnen de gevolgen heel erg zijn. Een lekkage waterleiding opsporen is dan ook aangewezen wanneer ook maar het minste vermoeden van een lek bestaat. Als het lek tijdig wordt ontdekt, kan een snelle reparatie aantasting van muren of plafonds voorkomen.

Door tijdig in te grijpen, voorkomt u dure herstellingswerken als gevolg van een verwaarloosd probleem. Een lekkage waterleiding opsporen heeft weliswaar een kostprijs, maar die valt in het niets als u die vergelijkt met het prijskaartje om in een gebouw structureel weer stevig en duurzaam te maken. Als u op Aquadetect beroep doet voor de opsporing van eventuele lekken, heeft een syndicus bovendien aan de hand van het technische verslag dat wordt overhandigd een leidraad om een systematische inplanning voor een oplossing aan de mede-eigenaars op de algemene vergadering voor te stellen.

Wij werken met alle verzekeringsmaatschappijen

Wij zijn beschikbaar 7/7 en 24u / 24

Een diagnose nodig ?
Contacteer ons

Bezorg ons uw gegevens en wij bellen u binnen 24 uur*

Door dit selectievakje aan te vinken, ga ik akkoord met Algemene voorwaarden van Aquadetect.
Contacteer ons
Een diagnose nodig ?
Contacteer ons