waterlekkage | waterlekkage | waterlekkage
Een diagnose nodig ?
Contacteer ons

Bezorg ons uw gegevens en wij bellen u binnen 24 uur*

Door dit selectievakje aan te vinken, ga ik akkoord met Algemene voorwaarden van Aquadetect.
Een diagnose
nodig ?
Contacteer ons
Contacteer ons0800/30.678

—   Waterlekkage   —

Waterlekkage is een frequent probleem

Waterleidingen, afvoerbuizen, kranen en kleppen, koppelingselementen en verbindingsstukken: een sanitaire installatie telt heel wat componenten die weliswaar allemaal gemaakt zijn om lang mee te gaan, maar daarom niet “eeuwigdurend” zijn. Het is dan ook normaal dat er na verloop van tijd een zekere aftakeling optreedt, wat dan weer aanleiding voor een lek kan zijn. Het probleem van waterlekkage is dat het meestal enige tijd een verborgen probleem vormt. Vaak zien we de eerste tekenen pas opduiken als het sluimerende probleem al enige tijd zijn verwoestende werking uitoefent. Een gebouw waar een waterlekkage aanwezig is, zal structureel achteruit gaan. Natte muren verzwakken de stevigheid van het bouwwerk en vormen een voedingsbodem voor huiszwam. Als eigenaar van het gebouw grijpt u dan ook best zo snel mogelijk in, om verdere aftakeling tegen te gaan. 

Waterlekkage laten opsporen 

De beste manier om een waterlek op te lossen, is om een lekdetectiebedrijf in te schakelen. Aquadetect is een lekdetectiebedrijf dat zich op waterlekkage heeft toegespitst. Het voordeel van onze detectietechnieken is dat het opsporen van lekken volledig op niet-destructieve wijze wordt uitgevoerd. Onze expert kan via meet- en inspectietechnieken een nauwkeurige analyse van uw probleem opstellen, gebundeld in een gedetailleerd technisch verslag. Op basis hiervan worden dan de eigenlijke reparatiewerken gepland. Een dergelijke strategische aanpak bespaart u heel wat rompslomp, en verzekert een reparatie waarvan de kosten tot het effectief noodzakelijke beperkt blijft. Door tijdig herstellingswerken te laten uitvoeren, vrijwaart u het gebouw ook van verdere schade. Waterlekkage is immers een destructieve factor die aan de grondslag ligt van de waardevermindering van uw woning. Door vocht aangetaste structuurelementen zoals plafonds en muren, verzwakken en verliezen zo hun dragende functie. Een woning met vochtproblemen verliest dan snel zijn waarde op de immobiliënmarkt. Maar zelfs als u uw woning niet verkoopt of dat niet van plan bent, heeft een vochtprobleem in huis ook voor uw gezondheid nefaste gevolgen. U hebt er dan ook alle belang bij om waterlekkage snel te laten opsporen. 

Verschillende manieren om waterlekkage te ontmaskeren 

Aquadetect zet een aantal verschillende methoden in om waterlekkage op te sporen, in functie van het probleem dat onderzocht moet worden. Een verborgen lek kan aan de hand van diverse methoden worden blootgelegd. Een eerste methode baseert zich op visuele inspectie. Een voor de hand liggende manier is om met een endoscoop in de leidingen een kijkje te nemen. Dit is echter niet altijd mogelijk om diverse praktische redenen. Een andere visuele manier is traceerkleurstof gebruiken, een heel eenvoudig principe dat bewijskrachtige resultaten oplevert. Een tweede methode baseert zich op metingen. Zo kan thermografische lekdetectie, waarbij een infrarood camera verschillende temperaturen visueel zichtbaar maakt, een goede techniek zijn om lekkende sanitaire leidingen (warm water) te screenen. Andere metingen gaan dan weer trillingen analyseren die door lekkend water worden opgewekt (akoestische lekdetectie). Het spreekt voor zich dat de aangewende techniek door onze expert wordt bepaald in functie van het specifieke probleem. 

Wij werken met alle verzekeringsmaatschappijen

Wij zijn beschikbaar 7/7 en 24u / 24

Een diagnose nodig ?
Contacteer ons

Bezorg ons uw gegevens en wij bellen u binnen 24 uur*

Door dit selectievakje aan te vinken, ga ik akkoord met Algemene voorwaarden van Aquadetect.
Contacteer ons
Een diagnose nodig ?
Contacteer ons