waterlek detector | waterlek detector | waterlek detector
Een diagnose nodig ?
Contacteer ons

Bezorg ons uw gegevens en wij bellen u binnen 24 uur*

Door dit selectievakje aan te vinken, ga ik akkoord met Algemene voorwaarden van Aquadetect.
Een diagnose
nodig ?
Contacteer ons
Contacteer ons0800/30.678

—   Waterlek Detector   —

Een praktische aanpak: de waterlek detector

Technologie om lekproblemen op te sporen: een waterlek detector

De technologische vooruitgang zorgt dat instrumenten steeds performanter en ingenieuzer worden. Vooral als die instrumenten dienen om problemen te verhelpen zonder destructieve methoden te moeten aanwenden, is dit ronduit positief te noemen. Lekkages in gebouwen vormen een vervelend probleem, niet in het minst omdat ze vaak moeilijk op te sporen zijn. Vaak stellen we het onheil pas vast wanneer de factuur van de waterleverancier onverklaarbaar hoog blijkt, of als er waterschade aan het gebouw is. Met een waterlek detector kan men echter bij het minste vermoeden al uitsluitsel hebben en weet u meteen of uw vermoeden al of niet gegrond is. Aan de hand van gesofisticeerde meetmethoden en eenvoudige detectiemiddelen, bijvoorbeeld met gekleurde vloeistoffen, krijgt u een eenduidige bevestiging en een nauwkeurige lokalisering van het lek.

Wij werken met alle verzekeringsmaatschappijen

WIJ ZIJN BESCHIKBAAR 7/7 EN 24U / 24

De waterlek detector: diverse methoden om een waterlek op te sporen

Om uitsluitsel te hebben of een van uw leidingen in huis, ofwel of uw dak of uw terras lekt, heeft Aquadetect een klein arsenaal hulpmiddelen waarmee onze expert snel een lek opspoort. Deze toestellen maken gebruik van verschillende technieken die in functie van het te onderzoeken geval het meest geschikt zijn. Om een lekkend dak of een terras te onderzoeken, kan onze technicus bijvoorbeeld beroep doen op een elektrische pulsgenerator. Dit principe zoekt een waterlek op door de plaats van kortsluiting tussen de twee polen te bepalen. Wanneer deze techniek moeilijk uitvoerbaar is, kan ook een rookgenerator worden ingezet. Een ander type waterlek detector, bijvoorbeeld om lekkende leidingen van warm of koud water te onderzoeken, is gebaseerd op traceerdetectie. Dit betekent dat het lek getraceerd wordt via een gekleurde vloeistof (traceerkleurstof), of via traceergas. Een uiterst eenvoudig principe met zeer betrouwbare resultaten. Verder maakt de technicus van Aquadetect indien nodig ook gebruik van een endoscoop om “in” de water- of afvoerleidingen te gaan kijken. Ten slotte zijn akoestische lekdetectie en thermografische lekdetectie zeer nuttige systemen om op basis van geluid en/of warmteverschil een waterlekkage op te sporen.

Met een waterlek detector weet u meteen waar het probleem zit

Dankzij een doeltreffende aanwending van detectiehulpmiddelen en diverse apparatuur, kan de expert van Aquadetect in een handomdraai aangeven of en waar u met waterlekkage hebt af te rekenen. Het voordeel van onze techniek is dat u op niet-destructieve wijze een analyse van het complexe probleem krijgt. Dit is alvast een goeie reden om bij een vermoeden van een waterlek in actie te schieten en een diagnose te laten stellen. Eenmaal de aard en de omvang van de lekkage bekend is, kunt u dan verder op Aquadetect rekenen om de nodige herstellingswerken te laten uitvoeren. Op basis van het resultaat van de waterlek detector, kan een eenvoudige, doelgerichte oplossing voor u worden uitgewerkt. Bij Aquadetect zit u dus goed: u krijgt een totaaloplossing voor uw waterlekprobleem, uitgevoerd door ervaren medewerkers en met de modernste technieken. En: een snelle reparatie bespaart u de kosten voor het herstellen van grote schade als u het probleem zou laten aanslepen!

 

Zie onze andere informatie over lekdetectie.

Wij werken met alle verzekeringsmaatschappijen

Wij zijn beschikbaar 7/7 en 24u / 24

Een diagnose nodig ?
Contacteer ons

Bezorg ons uw gegevens en wij bellen u binnen 24 uur*

Door dit selectievakje aan te vinken, ga ik akkoord met Algemene voorwaarden van Aquadetect.
Contacteer ons
Een diagnose nodig ?
Contacteer ons